ГДЗ Дайын үй жұмыстары Решебник к учебнику: Физика Башарұлы Р. 8 класс 2018 Вопрос 4 Сұрақтар

Издательство: Атамұра

Электронный учебник

Подробное решение Физика 8 класс, авторов Башарұлы Р., Шүйіншина Ш., Сейфоллина К. 2018, Вопрос 4

СОР СОЧ по Физике за 8 класс

§19. Электр зарядының сақталу заңы. Қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі. Кулон заңы Сұрақтар Вопрос 4

Физика Башарұлы Р. 8 класс 2018 Вопрос 4

§1. Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. Диффузия

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6 7

§2. Температура. Температураны өлшеу тәсілдері. Температуралық шкалалар

Вопрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жаттығу 1.1

Упражнение

1 2 3 4 5

§3. Ішкі энергия. Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6

Жаттығу 1.2

Упражнение

1 2 3 4 5 6 7

§4. Жылуөткізгіштік. Конвекция. Сәуле шығару

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6

Жаттығу 1.3

Упражнение

1 2 3 4 5 6 7

§5. Табиғаттағы және техникадағы жылу алмасу

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5

Жаттығу 1.4

Упражнение

1 2 3 4

§6. Жылу құбылыстарының тірі ағзалардың өмірлеріндегі рөлі

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6 7

§7. Жылу мөлшері. Заттардың меншікті жылусыйымдылығы

Вопрос

1 2 3 4 5

Жаттығу 1.5

Упражнение

1 2 3 4 5 6 7

§8. Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5

Жаттығу 1.6

Упражнение

1 2 3 4 5

§9. Жылу процестеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5

§10. Қатты денелердің балқуы және қатаюы. Балқу температурасы. Меншікті балқу жылуы

Вопрос

1 2 3 4 5 6 7 8

Жаттығу 2.1

Упражнение

1 2 3 4 5 6

§11. Булану және конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6 7

§12. Қайнау. Меншікті булану жылуы. Қайнау температурасының сыртқы қысымға тәуелділігі

Вопрос

1 2 3 4 5 6

Жаттығу 2.2

Упражнение

1 2 3 4 5 6 7

§13. Термодинамиканың бірінші заңы. Газ бен будың жұмысы

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5

Жаттығу 3.1

Упражнение

1 2 3 4 5

§14. Жылу процестерінің қайтымсыздығы. Термодинамиканың екінші заңы

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6

§15. Жылу қозғалтқыштары

Вопрос

1 2 3 4 5

§16. Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициенті

Вопрос

1 2 3 4 5

Жаттығу 3.2

Упражнение

1 2 3 4 5

§17. Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 5

§18. Денелердің электрленуі. Электр заряды. Өткізгіштер мен диэлектриктер

Вопрос

1 2 3 4 5

§19. Электр зарядының сақталу заңы. Қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі. Кулон заңы

Вопрос

1 2 3 4 5

Жаттығу 4.1

Упражнение

1 2 3 4 5

§20. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6 7

§19. Электр зарядының сақталу заңы. Қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі. Кулон заңы

Жаттығу 4.2

Упражнение

1 2 3 4

§21. Электр өрісінің потенциалы. Потенциалдар айырымы. Конденсатор және оның электр сыйымдылығы

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6

Жаттығу 4.3

Упражнение

1 2 3 4 5 6

§22. Электр тогы. Ток көздері. Электр тізбегі және оның құрамдас бөліктері

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5

§23. Ток күші. Өткізгіштің электр және меншікті кедергісі. Электр кернеуі

Вопрос

1 2 3 4 5 6

Жаттығу 5.1

Упражнение

1 2 3 4

§24. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. Резисторлар. Реостаттар

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4

Жаттығу 5.2

Упражнение

1 2 3 4 5

§25. Өткізгіштерді тізбектеп және параллель

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3

Жаттығу 5.3

Упражнение

1 2 3 4 5

§26. Электр тогының жұмысы мен қуаты. Токтың жылулық әрекеті. Джоуль–Ленц заңы.

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6

Жаттығу 5.4

Упражнение

1 2 3 4 5 6 7

§27. Металдардың электр кедергілерінің температураға тәуелділігі. Асқынөткізгіштік

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5

§28. Электрқыздырғыш аспаптар. Қысқа тұйықталу. Балқымалы сақтандырғыштар

Вопрос

1 2 3 4

Жаттығу 5.5

Упражнение

1 2 3

§29. Электр тогының табиғаты және химиялық әрекеті. Фарадей заңы

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6

§30. Тұрақты магниттер. Магнит өрісі

Вопрос

1 2 3 4 5

§31. Тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрісі. Тогы бар шарғының магнит өрісі

Вопрос

1 2 3 4 5

§32. Электрмагниттер және оларды қолдану

Вопрос

1 2 3 4 5 6

§33. Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсері. Тұрақты токтың электрқозғалтқыштары және өлшеуіш аспаптары

Вопрос

1 2 3 4 5 6

§34. Электрмагниттік индукция. Генератор

Вопрос

1 2 3 4 5 6

§35. Жарықтың түзусызықты таралу заңы

Вопрос

1 2 3 4 5 6

§36. Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары. Жазық айна

Вопрос

1 2 3 4 5 6 7

Жаттығу 7.1

Упражнение

1 2 3 4 5

§37. Сфералық айналар. Сфералық айна көмегімен кескін алу

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5

Жаттығу 7.2

Упражнение

1 2 3 4

§38. Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңы. Толық ішкі шағылу

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6 7 8

Жаттығу 7.3

Упражнение

1 2 3 4 5 6 7

§39. Линзалар. Линзаның оптикалық күші. Кескіндерді линзаларда салу. Жұқа линзаның формуласы

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5 6 7

Жаттығу 7.7

Упражнение

1 2 3 4

§40. Көз – оптикалық жүйе. Көздің көру кемшіліктері және оларды түзету әдістері

Сұрақтар

Вопрос

1 2 3 4 5

§41. Оптикалық аспаптар

Вопрос

1 2 3 4 5 6 7