ГДЗ Дайын үй жұмыстары Решебник к учебнику: Физика Башарұлы Р. 8 класс 2018 Вопрос 1

Издательство: Атамұра

Электронный учебник

Подробное решение Физика 8 класс, авторов Башарұлы Р., Шүйіншина Ш., Сейфоллина К. 2018, Вопрос 1

СОР СОЧ по Физике за 8 класс

§28. Электрқыздырғыш аспаптар. Қысқа тұйықталу. Балқымалы сақтандырғыштар Сұрақтар Вопрос 1

Физика Башарұлы Р. 8 класс 2018 Вопрос 1

§18. Денелердің электрленуі. Электр заряды. Өткізгіштер мен диэлектриктер

Сұрақтар

1 2 3 4 5

§19. Электр зарядының сақталу заңы. Қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі. Кулон заңы

1 2 3 4 5

Жаттығу 4.1

1 2 3 4 5

§20. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі

Сұрақтар

1 2 3 4 5 6 7

§19. Электр зарядының сақталу заңы. Қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі. Кулон заңы

Жаттығу 4.2

1 2 3 4

§21. Электр өрісінің потенциалы. Потенциалдар айырымы. Конденсатор және оның электр сыйымдылығы

Сұрақтар

1 2 3 4 5 6

Жаттығу 4.3

1 2 3 4 5 6

§22. Электр тогы. Ток көздері. Электр тізбегі және оның құрамдас бөліктері

Сұрақтар

1 2 3 4 5

§23. Ток күші. Өткізгіштің электр және меншікті кедергісі. Электр кернеуі

1 2 3 4 5 6

Жаттығу 5.1

1 2 3 4

§24. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. Резисторлар. Реостаттар

Сұрақтар

1 2 3 4

Жаттығу 5.2

1 2 3 4 5

§25. Өткізгіштерді тізбектеп және параллель

Сұрақтар

1 2 3

Жаттығу 5.3

1 2 3 4 5

§26. Электр тогының жұмысы мен қуаты. Токтың жылулық әрекеті. Джоуль–Ленц заңы.

Сұрақтар

1 2 3 4 5 6

Жаттығу 5.4

1 2 3 4 5 6 7

§27. Металдардың электр кедергілерінің температураға тәуелділігі. Асқынөткізгіштік

Сұрақтар

1 2 3 4 5

§28. Электрқыздырғыш аспаптар. Қысқа тұйықталу. Балқымалы сақтандырғыштар

1 2 3 4

Жаттығу 5.5

1 2 3

§29. Электр тогының табиғаты және химиялық әрекеті. Фарадей заңы

Сұрақтар

1 2 3 4 5 6

§30. Тұрақты магниттер. Магнит өрісі

1 2 3 4 5

§31. Тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрісі. Тогы бар шарғының магнит өрісі

1 2 3 4 5

§32. Электрмагниттер және оларды қолдану

1 2 3 4 5 6

§33. Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсері. Тұрақты токтың электрқозғалтқыштары және өлшеуіш аспаптары

1 2 3 4 5 6

§34. Электрмагниттік индукция. Генератор

1 2 3 4 5 6

§35. Жарықтың түзусызықты таралу заңы

1 2 3 4 5 6

§36. Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары. Жазық айна

1 2 3 4 5 6 7

Жаттығу 7.1

1 2 3 4 5

§37. Сфералық айналар. Сфералық айна көмегімен кескін алу

Сұрақтар

1 2